På oppdrag fra Utenriksdepartementet har Oxford Research evaluert norsk støtte til etablering av inkubatorer på Vest-Balkan. Evalueringen omfatter seks inkubatorprosjekter i Bosnia, Kroatia, Makedonia og Kosovo.

UD har bidratt med totalt 122,91 millioner til prosjektene, som eneste bidragsyter for fem av prosjektene og flertallgiver for ett av prosjektene.

Det er Oxford Researchs vurdering at støtten fra UD har vært effektiv og har medført betydelige resultater. I dag er inkubatorene stort sett bærekraftige og fungerer som permanente virkemidler for verdiskaping. Det er sannsynlighet at inkubatorene vil fortsette å produsere resultater i tiden fremover. Totalt har inkubatorene bidratt til å skape nær 2000 arbeidsplasser, hovedsakelig innenfor IKT-sektoren. Dette viser at UD har valgt en hensiktsmessighet strategi for det norske bidraget til å stimulere til vekst og utvikling i en svært økonomisk sårbar del av Europa.