På oppdrag fra Utenriksdepartementet har Oxford Research evaluert norsk støtte til etablering av inkubatorer på Vest-Balkan. Evalueringen omfatter seks inkubatorprosjekter i Bosnia, Kroatia, Makedonia og Kosovo.

Det er Oxford Researchs vurdering at støtten fra UD har vært effektiv og har medført betydelige resultater. I dag er inkubatorene stort sett bærekraftige og fungerer som permanente virkemidler for verdiskaping. Det er sannsynlighet at inkubatorene vil fortsette å produsere resultater i tiden fremover.

See all publications →