I april startet Martin i Oxford Research som analytiker. Han har en mastergrad fra profesjonsstudiet i samfunnsøkonomisk analyse fra Universitetet i Oslo, og kommer fra en stilling som seniorrådgiver hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 

Hvorfor valgte du å begynne hos Oxford Research?
Det var en veldig spennende jobbmulighet her på Sørlandet. Her får jeg brukt mine økonomikunnskaper på helt nye felt og områder, og det er mye variasjon i arbeidsoppgavene. Det er en relevant arbeidsplass for min bakgrunn hvor jeg kan anvende mine fagkunnskaper.

Jeg valgte samfunnsøkonomi som fag med utgangspunkt i at jeg en veldig samfunnsengasjert person, og ønsker å bruke mine ferdigheter innen matematikk for å uttale meg om samfunnsspørsmål. Det føler jeg at jeg får gode muligheter til her. Motivasjonen min stemmer veldig godt med Oxford Research sin grunnleggende visjon – jeg får bidra til kunnskap for et bedre samfunn.

Hva er det beste med å jobbe her så langt?
Først og fremst er det svært hyggelige, interessante og kunnskapsrike kolleger. De har annen fagbakgrunn enn hva jeg har slik at det blir mange gode diskusjoner. Ellers er det stor variasjon i arbeidsoppgavene. Prosjektene er svært forskjellige, og ikke minst får jeg jobbet på nye måter som er utrolig spennende. Det å skrive tilbud og konkurrere er nytt for meg, men en interessant og ny erfaring.

Hvilke typer problemstillinger synes du det er mest interessant å jobbe med?
Jeg synes det er gøy å jobbe med tall og bruke statistiske verktøy for å teste hypoteser ved hjelp av det jeg vet fra økonomisk teori. Det får jeg i større grad muligheten til her enn før.

Hva er ditt spesialfelt?
Økonometri og kvantitativ analyse, og mikroøkonomisk teori og markedsanalyse. Også har jeg jobbet veldig tett på kraftmarkedet, så jeg har god kunnskap om detaljer og detaljkunnskap derfra.

Hvilke prosjekter jobber du med akkurat nå?
Akkurat nå er det i hovedsak to store prosjekter. Det ene er Complete prosjektet hvor vi tester ut virkemidler for å hindre frafall i videregående skole. Det andre er Programfinansiering som styringsvirkemiddel hvor vi skal se på hvilke effekter det har å legge flere øremerkede tilskudd i en annen pott, og om man får gunstige effekter ut av det.

Hvilken fase av prosjektet synes du er med spennende?
Av det jeg har fått oppleve hittil så er det midtperioden – når vi får inn resultatene og jobber med analysene. Også er jeg veldig glad i å formidle og presentere funn. Det å vise frem det vi har jobbet med lenge er veldig tilfredsstillende.

Hva liker du å gjøre på fritiden for å «koble av»?
Jeg synes det er veldig gøy å klatre. Da må man fokusere fullt og helt på den fysiske bevegelsen, og da kommer man inn i «flytsonen». Samme gjelder når jeg spiller sjakk, det liker jeg også veldig godt. Interessen er nok større enn ferdighetene.

Vi ønsker Martin velkommen!