For å bidra til utviklingsarbeid i organisasjoner kan Oxford Research lede og lette prosesser. Vi kan bidra i enkeltaktiviteter, som å lede workshops og læringsseminarer, og vi kan være behjelpelig med langsiktige utviklingsprosesser.

Vår rolle som fasilitator vil alltid være skreddersydd til den enkelte oppdragsgiver.

Kontakt oss