Universitetet i Agder og Sørlandets Kompetansebehovet identifiserte behovet for systematisk kunnskapsinnhenting om bedriftene i landsdelens faktiske bruk av AI. Prosjektet har blitt gjennomført som et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Oxford Research, MIL AI:Hub og Sørlandets Kompetansefond.

 

Agder er en av de regionene i Norge hvor forskning, innovasjon og teknologiutvikling innenfor kunstig intelligens (artificial intelligence – AI) er mest fremtredende. Forskningen på feltet i regi av Universitetet i Agder, NORCE og NORA er ledende i Norge.

Det er etablert koblingsbokser for å spre kompetansen og implementere forskningen i samfunnet for øvrig på Mechantronics Innovation Lab sitt AI:hub-prosjekt og industriklyngen SINPROs M-AI-prosjekt. Det er imidlertid mindre kjent hvordan kompetansen og kunnskapsoverføringen har gitt seg utslag i endret praksis og bruk av AI i næringslivet i regionen.

Denne rapporten gjengir funnene fra kunnskapsinnhenting hos 149 bedrifter i Agder som har svart på spørreundersøkelse, i tillegg til kvalitative beskrivelser fra 7 bedrifter vi har undersøkt i dybden. Nettverksorganisasjoner som NHO Agder, GCE Node, Digin og SINPRO har også bidratt med innsikt og sine vurderinger.

 

See all publications →