Oxford Research har gjennomført en kartlegging av kompetanse, organisering og systematikk av språkarbeidet i kommunale barnehager i bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner. Kartleggingen inngår i forstudien til barnehageprosjektet «fra beste til neste praksis».

See all publications →