Oxford Research er engasjert av Innovasjon Norge for å evaluere kompetansetjenestene under Utviklingsprogrammet for landbruk og reindrift. Utviklingsprogrammet skal skape økt vekst og verdiskaping innen lokalmat, reiseliv, reindriftsnæringen, Inn på tunet, innlandsfiske og andre tilleggsnæringer basert på landbrukets ressurser. Som del av programmet tilbys ulike verktøy for å styrke bedriftenes matfaglige, markedsmessige og forretningsmessige kompetanse.

Evalueringen gjennomføres i samarbeid med Ruralis, og skal leveres i september 2018.

(Bildet er lånt fra Innovasjon Norges websider om Reindriftsbasert vekst og verdiskaping – foto: Anders Gjengedal)