Kronikk: Det gjøres for lite for unge uføre

Oxford Research og NORCE har studert #syktbrajobb. I kronikken publisert hos OsloMet – Oslo Metropolitan University setter Tonje Fyhn og Kristian R. Boysen søkelyset på hva IPS-metodikken medfører for dem som allerede er mottakere av uføretrygd.

Kronikken finner du her: https://www.oslomet.no/om/nyheter/kai-kronikken/unge-ufore

Hele rapporten for Kartlegging og evaluering av #syktbrajobb