Forskere fra Oxford Research og NORCE har gjennomført en kartlegging og evaluering av prosjektet #syktbrajobb, som gir unge uføre mulighet til å prøve seg i ordinært arbeidsliv med støtte fra jobbspesialister fra NAV.

Rapporten er en kartlegging og evaluering av forsøksprosjektet #syktbrajobb. Tiltaket ble startet opp ved NAV Bergenhus i januar 2019. #syktbrajobb skal få flere unge mennesker med uføretrygd ut i ordinært lønnet arbeid, gjennom å tilby en tjeneste basert på den evidensbaserte modellen Individuell jobbstøtte (IPS). Oxford Research har i samarbeid med NORCE evaluert prosjektet parallelt med at det har blitt rullet ut.

See all publications →