Evalueringen viser tydelig at de tre GCE-ene har hatt god effekt for bedriftene og regionene de befinner seg i. Oxford Research AS anbefaler at Klyngeprogrammet fortsetter å støtte de tre GCE-klyngene i de fem årene som er igjen av perioden.

 

I evalueringen vurderes måloppnåelse, resultater og effekter for GCE-prosjektene, og det gis anbefalinger for videre støtte til prosjektene og for utvikling av GCE-konseptet. GCE retter seg mot modne næringsklynger og er det høyeste nivået innen klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters (NIC). 

Evalueringen gir noen klare anbefalinger til både klyngene og Klyngeprogrammet knyttet til forlengelse av avtaleperioden. Innovasjon Norge sier de vil diskutere anbefalingene fra evaluator, slik at de raskt kan bestemme hvordan de tre GCE klyngene følges opp videre.

Les mer hos Norwegian Innovation Cluster: http://www.innovationclusters.no/aktuelt/evaluering-av-3-gce-prosjekter/

Rapporten kan lastes ned her