Evaluering etter ca fem års drift. Evalueringen omfatter GCE NODE, GCE BLUE Maritime og GCE Ocean Technology.

I denne evalueringen vurderes måloppnåelse, resultater og effekter for GCE-prosjektene, og det gis anbefalinger for videre støtte til prosjektene og for utvikling av GCE-konseptet.

GCE retter seg mot modne næringsklynger og er det høyeste nivået innen klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters (NIC), som også omfatter nivåene Arena og Norwegian Center og Expertice (NCE).

See all publications →