I starten av mai måned ble Rune nominert av Norsk Evalueringsforening (NEF) som kandidat til NESE Advisory Board (NESE AB). Les saken her.

Det er gledelig å melde at Rune er valgt ut som en av kandidatene til et toårig engasjement i NESE AB. Sammen med et fåtall representanter fra andre land i Europa er han med i et rådgivende organ som skal bistå i arbeidet med å gi support til evalueringsforeninger i Europa. Vi gratulerer Rune med utvelgelsen!

Les mer om NESE AB her.