NESE (Network of Evaluation Societies in Europe) ble startet opp i 2008. Her samarbeider nasjonale evalueringsforeninger med å utvikle kunnskap og lære av hverandres erfaringer og praksis, samt fremme evalueringsyrke i europeiske land.

NESE har en svært viktig rolle i å bistå og gi support til evalueringsforeninger i Europa. For å kunne håndtere denne oppgaven på en best mulig måte skal det nå opprettes et rådgivende styre (NESE Advisory Board) som vil få oppdraget med å koordinere dette arbeidet.

Rune er styremedlem i Norsk Evalueringsforening (NEF) og har en lang karriere innen arbeid med analyser og evaluering. NEF nominerer nå Rune som kandidat til NESEs AB med bakgrunn i hans brede erfaring og engasjement.

Les mer om NESE her