Oppland Arbeiderblad (OA) skriver 13. juni at Oppland går foran når det gjelder å jobbe for en grønnere framtid. NHO-direktør Ole Erik Almlid har besøkt Gjøvik kommune og byggeplassen for det nye omsorgssenteret på Biri (Les hele artikkelen HER). Kommunen har som visjon å være ledende i bærekraftig vekst og utvikling, og senteret bygges i tråd med dette. Prosjektet er støttet av næringsfondet Grønn framtid.

Grønn framtid ble lansert av Oppland fylkeskommune i mai 2017, som en tilskuddsordning som skal bidra til grønn næringsutvikling. Fondet, som totalt er på 50 millioner kroner, skal støtte opp om fylkeskommunens ambisjon om at Oppland skal være klimanøytralt innen 2025. Programmet gjennomføres av fylkeskommunen, i nært samarbeid med Innovasjon Norge.

Oxford Research er engasjert av Oppland fylkeskommune for å følgeevaluere Grønn framtid. Evalueringen skal pågå frem til februar 2020. Følgeevalueringen viser at næringsfondet bidrar til realisering av grønne ideer, og at det skapes arbeidsplasser. 

Første delrapport ble publisert i mai 2018, og andre delrapport i april 2019.