Oxford Research har, som eneste leverandør, en rammeavtale med Utdanningsdirektoratet for evaluering av tilskudd forvaltet av Utdanningsdirektoratet.

Gjennom rammeavtalen er vi i gang med to evalueringer, hvorav den ene er en evaluering av tilskudd til frittstående skoler godkjent etter kapittel 4 i voksenopplæringsloven. Den andre er en evaluering av Pilot for programfinansiering.