Oxford Research har, som eneste leverandør, en rammeavtale med Utdanningsdirektoratet for evaluering av tilskudd forvaltet av Utdanningsdirektoratet.

Gjennom rammeavtalen har vi ferdigstilt to evalueringer:

Evaluering av tilskudd til frittstående skoler godkjent etter kapittel 4 i voksenopplæringsloven

Evaluering av tilskudd til friskoler for funksjonshemmede

Mens vi har to evalueringer som er pågående:

Evaluering av Pilot for programfinansiering

Tilskudd til skolebibliotek