Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har skrevet om hvordan man best mulig gjennomfører en utredning. Det er spennende at Oxford Research her brukes som kilde!

Vi finner første henvisning til Oxford i tredje avsnitt: «Sjekklisten er basert på gode utredninger og erfaringer vi vet statlige virksomheter har gjort seg i utredningsarbeidet. Mer konkret er den basert på en dybdeevaluering av to utredninger». Dybdeevalueringen det hevnvises til ble gjennomført av oss på vegne av DFØ i 2018 og kan leses her.

Andre henvisning er i sjekklisten hvor en figur laget av Oxford Research illustrerer prosessen i et utredningsarbeid.

Les hele saken skrevet av DFØ her.