På oppdrag fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har Oxford Research gjennomført en dybdeevaluering.

Det er behov for mer kunnskap om hva som er gode prosesser når utredninger gjennomføres. Formålet med denne dybdeevalueringen er å bidra med erfaringsbasert kunnskap om hvordan en på best mulig måte kan gjennomføre utredninger av statlige tiltak med vesentlige virkninger. Målet har vært å undersøke utredninger man kan lære av, tydeliggjøre erfaringer og gi anbefalinger som utdyper, styrker, og supplerer Direktoratet for økonomistyrings (DFØ) eksisterende veiledning.

I oppdraget er det gjennomført dybdeevalueringer av to utredninger av statlige tiltak. Utredningene er Arkivverkets «Konseptutredning om modernisering av arkivvedlikehold og overføring til arkivdepot», fra 2017 og Politidirektoratets «Konseptutredning av våpenforvaltningen i politiet» fra 2018. Disse to utredningene tjener som eksempler på hvordan utredninger av statlige tiltak kan gjennomføres på en god måte.

 

See all publications →