Oxford Research har gjennomført midtveisevaluering av SuSu-programmet - et næringsutviklingsprogram i Surnadal og Sunndal, på oppdrag fra de to kommunene.

Rapporten ble godt mottatt, og NRK Møre og Romsdal var  på plass da rapporten ble presentert av senioranalytiker André Flatnes.

Se nyhetsklipp fra NRK Møre og Romsdal om rapporten her

Last ned rapporten>>