Midtveisevaluering av næringsutviklingsprogram i Surnadal og Sunndal

Se nyhetsklipp fra NRK Møre og Romsdal om rapporten her

See all publications →