Oxford Research var blant de nominerte til Evalueringsprisen 2017. Vi var nominert for rapportene: Evaluering av Kunnskapsdepartementets ordning med spesialutsendinger tilknyttet utenrikstjenesten og Evalueringen av Innovasjon Norge GE-tjeneste.
 

 Glade vinnere av Evalueringsprisen 2017

Vi nådde ikke opp, men det gjorde Riksrevisjonen som vant årets pris for  deres undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning. Undersøkelsen er gjennomført av en prosjektgruppe bestående av prosjektleder Knut Aarhus, Eivind Hustvedt Fremstad og Hossein Jamshidimehr.

 

Prisen tildeles for god planlegging, gjennomføring og/eller oppfølging og bruk av en evaluering. Det er i år fjerde gang prisen deles ut.

Les mer om kriteriene for å bli nominert her