Oxford Research ser etter deg som er akademisk dyktig, har et bredt samfunnsengasjement og arbeider godt i team!

Vi er et kunnskapsmiljø i vekst og søker deg som er engasjert, dyktig og som motiveres av å være et viktig ledd i kunnskapsdrevet politikkutvikling, strategiutvikling og rådgivning rundt store samfunnsutfordringer. Du kan være statsviter, rettsviter, økonom og geograf el.l. og ha master eller phd. Tverrfaglighet preger våre oppdrag.

Vi ser spesifikt etter en eller flere senioranalytikere/analytikere som har fattet faglig interesse for noen av våre kjerneområder;

·      Velferd

·      Integrering

·      Kulturforvaltning

·      Opplæring og utdanning

·      Nærings- og regionalutvikling

·      Bærekraftig/grønt næringsliv

Vi ser også etter en eller flere senioranalytikere/analytikere som kan;

·     Kvantitativ metode

·     Databehandling

·     Behandle registerdata og surveydata

·     Statistiske analyser

·     Stata eller R

 

For mer info ser Finn.no

← Back to vacancy list