Vi omsetter kunnskap til handling for strategiske aktører.

Oxford Research bistår oppdragsgiver når kunnskapsbasert utvikling er ønskelig. Vår implementeringsidé bygger på en erkjennelse av at det ikke alltid er manglende kunnskap som er barrieren for utvikling. Ofte mangler kapabilitet til endring. Å være kapabel innebærer evner, kapasitet, være- og handlemåter. Dette omhandler ikke utelukkende hva som skal gjøres, men også hvordan det skal gjøres, når kunnskapen skal bli virkningsfull og ha de ønskede effekter.

Kontakt oss