Oxford Research har på oppdrag fra Innovasjon Norge underveisevaluert prosjektet «Havvind i Frankrike».

Program for store internasjonale muligheter (High Potential Opportunities) er en del av Innovasjon Norges strategi for å øke norske bedrifters eksport, hvor prosjekter og muligheter for oppdrag i andre land skal realiseres gjennom støtte og fasilitering fra et samlet virkemiddelapparat. Prosjektet «Havvind i Frankrike» inngår i HPO-prosjektet «Havvind i Europa» og er det prosjektet som har kommet lengst i arbeidet. Havvind var også en strategisk satsing i Team Norway i Frankrike før det offisielt ble del av HPO.

Vårt hovedfunn er at prosjektet «Havvind i Frankrike» fungerer godt etter formålet innenfor rammene av hva man realistisk sett kan forvente seg. Samtlige bedrifter vi har intervjuet er positive til tilbudet de har mottatt, særlig med tanke på nettverk og mulighet til å møte potensielle kunder på riktig nivå. Samarbeidet i Team Norway fungerer også godt, og vår hovedanbefaling er at samarbeidspartnerne fortsetter det gode arbeidet med tilsvarende innretning fremover. Utover dette har vi forslag til mindre justeringer i kursen.

See all publications →