På oppdrag fra Distriktssentret har Oxford Research studert resultater og effekter av tilleggstjenester i Merkur-butikker. Vi retter søkelys på hvordan tilleggstjenestene kan videreutvikles for å bidra til nasjonale politiske mål om å opprettholde bosetningsmønstret og fremme levende lokalsamfunn i hele landet.

Denne rapporten presenterer funn fra gjennomgang av resultater og effekter av tilleggstjenester i Merkur-butikker. Rapporten gir også innspill til hvordan tilleggstjenestene kan videreutvikles for å bidra til nasjonale politiske mål om å opprettholde bosetningsmønstret og fremme levende lokalsamfunn i hele landet.

Merkur-butikkenes tilleggstjenester ut over dagligvarehandel bidrar til å sikre at innbyggere i distrikter har tilgang til en nærliggende dagligvarebutikk. Tilleggstjenester som Post i butikk, kaffekrok, informasjonstavle, drivstoffsalg, toalettilbud, pub, treningslokale og lignende har betydning for butikkenes omsetning og inntjening. I tillegg bidrar tilleggstjenestene til å minske handelslekkasje til større byer.

Butikkene blir sosiale møteplasser

Slike tilbud bidrar også til økt trivsel i lokalsamfunnet. Butikkene blir sosiale møteplasser som bidrar til økt livskvalitet, samhold og tilgang til et tjenestetilbud som gjør livet i distriktene enklere. Med kjøpmenn som er engasjert i sine kunders behov ut over dagligvarehandel, bidrar butikken som en samfunnsaktør i utvikling av attraktive lokalsamfunn. Butikken blir en møteplass som har betydning for innbyggernes livskvalitet og opplevelse av tilhørighet til lokalsamfunnet.

Engasjerte kjøpmenn fremmer trygghet

At kjøpmannen er personlig engasjert i brukerne fremmer trygghet, spesielt for sårbare folk som bor alene. På lengre sikt bidrar dette til at folk kan bo hjemme lengre fremfor å bo på omsorgsinstitusjon ved alderdom og sykdom. Slike brukerresultater og effekter bidrar på lang sikt til å fremme folkehelse og velferd. Det gir positive ringvirkninger for lokalsamfunn, kommunene og storsamfunnet. Studien er gjennomført av Oxford Research på oppdrag fra Distriktssenteret. Merkur-programmet er en del av Distriktssenteret.

See all publications →