På oppdrag fra Bergen kommune har Oxford Research gjennomført en ståstedsanalyse for restaurantbransjen i Bergen. Analysen bygger på kvantitative regnskapsdata, spørreundersøkelser og dybdeintervjuer av sentrale aktører, samt brukersurvey til kunder.

See all publications →