Landbruks- og matdepartementet (LMD) har opprettet en særlig satsing innen fjellandbruk og arktisk landbruk, og LMD har gitt Oxford Research i oppgave å evaluere den for å belyse hvordan den har fungert og hva som eventuelt bør videreutvikles.

See all publications →