På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og Nærings- og Fiskeridepartementet har Oxford Research AS og Synlighet AS evaluert den digitale tjenesten The Explorer.

The Explorer, som er Norges offisielle kanal for internasjonal markedsføring av grønne og bærekraftige løsninger.

See all publications →