På oppdrag for Program for storbyrettet forskning v/Oslo kommune har Samfunnsøkonomisk analyse AS og Oxford Research  gjennomført en analyse av ringvirkninger fra ulike typer av kulturelle arrangementer og virksomheter i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Gjennom prosjektet er det utviklet et verktøy som kan benyttes for å gjøre en vurdering av disse ringvirkningene, og som vi håper kan ha nytte også for andre byer og for arrangører av kulturelle arrangementer.

See all publications →