Rigget for omstilling – et mer kraftfullt og brukervennlig virkemiddelapparat i Agder

Oxford Research AS har på oppdrag fra Agder fylkeskommune gjennomført en analyse av det regionale næringsrettede virkemiddelapparatet i Agder.

Vår gjennomgang viser at det forekommer mye uhensiktsmessig og problematisk overlapp, spesielt innenfor rådgivning og tilskudd til etablerte bedrifter og næringsmiljøer, samt mobilisering og internasjonalisering. Vi finner også overlapp og behov for bedre koordinering innenfor profilering og markedsføring.

 

See all publications →