Oxford Research har på oppdrag fra Distriktssenteret kartlagt eksempler på utdanningstilbud til unge i distriktene. Det har vært særlig sentralt å undersøke hvem som har tatt initiativ til utdanningstilbudene, hvilke aktører som har samarbeidet, hvilket kunnskapsgrunnlag man har bygget på og hvordan tilbudene har blitt synliggjort.

See all publications →