Rapporten inneholder en utredning om hvordan omstillingskommuner ivaretar og viderefører kompetanse, arbeidsform og strukturer etter avsluttet omstillingsprogram.

Det er en uttalt målsetting at omstillingsprogrammer skal resultere i en varig styrking av næringsutviklingsevnen i kommunene, også etter perioden med ekstraordinære tildelinger av omstillingsmidler.
Utredning er gjennomført av senioranalytiker André Flatnes.

See all publications →