Oxford Research har gjennomført en vurdering av kunnskapsgrunnlaget og valg av prioritering av formålstjenlige omdømmetiltak under Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping. Kunnskapsgrunnlaget bidrar med innspill og anbefalinger til utviklingen av det videre omdømmearbeidet og revidering av omdømmeporteføljen i Utviklingsprogrammet.

Prosjektteamet har bestått av prosjektleder og sjefsanalytiker Bjørn Brastad samt sjefsanalytiker Jon P. Knudsen, analytiker Ph.d. Kristin Bårnås og analytiker Johan Løkken.

See all publications →