På oppdrag fra Distriktssenteret har Oxford Research gjennomført en brukerundersøkelse som skal gi svar på i hvilken grad og på hvilken måte Distriktssenteret løser sitt samfunnsoppdrag.

See all publications →