Oxford Research har utarbeidet en analyse av hvilke ringvirkninger det nye badelandet kan få.

Spaavdelingen på Hovden Badeland brant ned 15. mars 2022, og det er nå utarbeidet en skisse til nye Hovden Badeland. Vi er både opptatt av konsekvensene for lokalbefolkningen (bostedsattraktivitet), reiselivet (besøksattraktivitet) og næringslivet for øvrig (næringsattraktivitet).

 

See all publications →