Denne rapporten presenterer et kunnskapsgrunnlag om mangfoldstiltak i statlig sektor. Bakgrunnen for oppdraget er at det statlige mangfoldsnettverket ønsker økt kunnskap om mangfoldsarbeid i staten, samt tilgang til erfaringer med tiltak som kan bidra til å forbedre statens mangfoldsarbeid. Fokuset i rapporten er derfor på tiltak som fremmer mangfold, og som kan hjelpe statlige virksomheter med mangfoldsarbeid i praksis.

Prosjektet er gjennomført av Oxford Research og NTNU Samfunnsforskning. Datainnsamlingen har bestått av en litteraturstudie, en survey og fire casestudier. Oxford Research har hatt hovedansvaret for gjennomføring av survey og to casestudier. NTNU Samfunnsforskning har hatt hovedansvaret for litteraturstudien og gjennomføring av to av casene. Rapporten er skrevet i fellesskap.

See all publications →