Oxford Research har på oppdrag fra Bergen kommune intervjuet barn og unge i alderen 9 – 18 år som har vært i kontakt med barnevernet gjennom undersøkelse eller frivillig tiltak.

På overordnet nivå er hovedinntrykket som tegnes at møtet/møtene og kontakten med barnevernet oppleves som ok for barna.

Se mer på Bergen kommunes hjemmeside

See all publications →