Ordningen EU-rådgiver i klynger ble opprettet i 2016, og på oppdrag fra Innovasjon Norge har Oxford Research fått i oppgave å evaluere ordningen.

See all publications →