“En fri, mangfoldig og samfunnsbyggende kraft”

Denne rapporten inneholder en kartlegging og analyse av kompetanse, organisering og forankring av kulturfeltet i kommunal sektor.

Oppdraget er gjennomført på oppdrag av KS. Rapporten skal tjene som et kunnskapsgrunnlag for KS sitt videre arbeid med å utvikle kulturfeltet i kommunesektoren slik at kommunene blir en tydeligere stemme i den nasjonale kulturpolitikken.

Oppdraget er gjennomført av Oxford Research i samarbeid med Proba Samfunnsanalyse. Prosjektleder har vært sjefsanalytiker Elisabet S. Hauge, med Audun Gleinsvik som assisterende prosjektleder.

I gjennomføringen av prosjektet har nærmere 60 prosent av landets 356 kommuner deltatt i en survey. Det er også gjennomført casestudier i hele 15 kommuner. I tillegg har vi gjennomført to workshoper der en rekke aktører fra kulturinstitusjoner og kommunesektoren har deltatt.

 

See all publications →