Rapporten er utarbeidet i forbindelse med prosjektet «Undersøkelse av kommuners erfaring med bruk av samfunnsdelen i kommuneplanen». Prosjektet har hatt et todelt formål: For det første å framskaffe en kortfattet oversikt over hvordan arbeidet med samfunnsdelen legges opp i norske mellomstore kommuner, og for det andre å undersøke i mer detalj hvordan et nærmere utvalg av mellomstore kommuner har lagt opp arbeidet med sine samfunnsdeler og hvilke erfaringer de har med planprosess og gjennomføring.

Oppdraget er gjennomført av Oxford Research. Prosjektleder har vært sjefanalytiker Jon P. Knudsen ved Oxford Research og prosjektdeltakerne har vært Vegard Solhjem Knutsen, Ane Thunshelle og Frode Bjørgo. Sistnevnte har fungert som kvalitetssikrer. I arbeidet har vi også hatt med oss Arne Sundheim, avdelingsleder WSP samfunnsutvikling Nord og Mikaela Vasstrøm,  førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Kontaktperson hos oppdragsgiver har vært avdelingsdirektør Anne Beate Tangen.

See all publications →