Rapporten er utarbeidet i forbindelse med prosjektet «Undersøkelse av kommuners erfaring med bruk av samfunnsdelen i kommuneplanen». Prosjektet har hatt et todelt formål: For det første å framskaffe en kortfattet oversikt over hvordan arbeidet med samfunnsdelen legges opp i norske mellomstore kommuner, og for det andre å undersøke i mer detalj hvordan et nærmere utvalg av mellomstore kommuner har lagt opp arbeidet med sine samfunnsdeler og hvilke erfaringer de har med planprosess og gjennomføring.

See all publications →