Formålet med oppdraget er å gi et overordnet bilde av aktivitetene som utgjør NAV sin samlede innsats ved oppfølging av IA-avtalen.

 

Dette notatet er den andre leveransen i kartleggingen og evalueringen av NAV sin oppfølging av IA-avtalen 2019-2022. Mens det første notatet hadde fokus på arbeidslivspartenes perspektiver og opplevelser av hvordan NAV har fortolket, operasjonalisert og fulgt opp IA-oppdraget i inneværende periode, har denne rapporten fokus på hvordan NAV internt har organisert og samordnet seg for å levere på IA-oppdraget. Vi anbefaler at notatene leses i sammenheng.

See all publications →