Formålet med kartleggingen er å gi kunnskap om sammenhengen mellom forebyggende arbeidsmiljøarbeid og sykefravær.

Denne rapporten inneholder en kartlegging og analyse som gir kunnskap om sammenhengen mellom forebyggende arbeidsmiljøarbeid og sykefravær på bransje- og virksomhetsnivå.

See all publications →