Denne rapporten er resultatet av et kartleggingsprosjekt av innovasjonssystemet innenfor helse og omsorg. Prosjektet er utført på oppdrag for Helsedirektoratet.

Problemstilling i prosjektet var:

  1. Hvordan ser dagens innovasjonssystem innenfor helse og omsorg ut på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå?
  2. Hvilke styrker og svakheter karakteriserer dagens innovasjonssystem, og hvilke muligheter og trusler ser man for morgendagens innovasjonssystem?

Metoden for kartleggingen og swot-analysen var deltakelse på en workshop, gjennomføring av dokumentstudier, og intervju av nøkkelpersoner innenfor helse og omsorgssektoren.

Prosjektet er ledet av senioranalytiker Ph.D Elisabet S. Hauge. Bernhard Weigel har deltatt som prosjektressurs. Oppdraget føyer seg inn i en rekke oppdrag utført for Helsedirektoratet, og er det seneste oppdraget innenfor rekken.

See all publications →