Formålet med dette oppdraget er å gjennomføre en forstudie som belyser hvordan arbeidet med å evaluere regional omstilling gjøres i andre sammenlignbare land.

Tillväxtanalys ønsker å bruke kunnskapsgrunnlaget opparbeidet gjennom forstudien som innspill til hvordan en kan jobbe med regional omstilling tilpasset en svensk kontekst.

See all publications →