Denne rapporten er siste leveranse av før- og følgeevalueringen av Humanitarian Innovation Program (HIP Norway) – en tjeneste som er finansiert med midler fra Utenriksdepartementet og styrt av Innovasjon Norge.

HIP Norways hovedformål er å utvikle og skalere innovative, teknologidrevne løsninger som bidrar til bedre nødhjelp for kriserammede mennesker. Denne rapporten er en casestudie av tre prosjekter som fikk støtte i HIP-programmets første bevilgningsrunde ved utgangen av 2018. Disse tre prosjektene er studert og analysert opp mot HIPs innretning og formål.

 

See all publications →