Denne rapporten inneholder en evaluering av omstillingsprogrammet i Indre Fosen, som er gjennomført i perioden 2017-23. Formålet med evalueringen er å vurdere resultater av satsingen, samt programmets organisering, innretting og måloppnåelse. Evalueringen skal i tillegg bidra til læring for andre omstillingsprogrammer.

I 2015 opplevde Rissa kommune et stort bortfall av arbeidsplasser da skipsverftet
Noryards Fosen AS i Rissa gikk konkurs og Hysnes Helsefort ble nedlagt. Mange
bedrifter som var leverandører til offshore-markedet måtte også permittere og si opp flere
ansatte. I løpet av en kort periode mistet kommunen over 300 arbeidsplasser. Som følge
av dette ble det søkt omstillingsstatus, og Indre Fosen fikk innvilget omstillingsstatus i
2017. Budsjettet for programperioden har vært på 36 millioner kroner.

Gjennom omstillingsprogrammet hadde Indre Fosen som hovedmål å bidra til å sikre og
skape 350 arbeidsplasser i kommunen i løpet av programperioden. Ut over dette var det
tre innsatsområder fra 2020; nyskaping i arbeidslivet, kompetanse og rekruttering og
attraktivitet i arbeidslivet

See all publications →