Oxford Research har sammen med Agenda Kaupang, professor emeritus Frederik Zimmer, partner i Wiersholm Bettina Banoun og førsteamanuensis Sunniva Christina Bragdø-Ellenes gjennomført en ekstern gjennomgang av Skatteklagenemnda og sekretariatet for Skatteklagenemnda. Gjennomgangen er gjort på oppdrag for Finansdepartementet. Rapporten tar for seg årsaker til treg klagesaksbehandling og oppbygging av restanser, og foreslår avbøtende tiltak.  Gjennomgangen er ikke en full evaluering.

 

 

See all publications →