Oxford Research har på oppdrag for Norges forskningsråd sett på Atferdssenterets (AS) implementeringsvirksomhet.

Gjennomgangen viser at AS har utviklet gode strategier for å sikre implementering og kvalitetssikring, samt tilførsel av ny kunnskap ut til praksisfeltet. Senteret arbeider målbevisst for å få sine evidensbaserte metoder og programmer til å virke i praksis. Studien avdekker imidlertid faktorene som er funnet å kunne svekke implementeringen. Disse ligger imidlertid på eksterne forhold og rammebetingelser som det kan være vanskelig for AS å ha kontroll over.

See all publications →