Oxford Research har gjennomført denne Kundeeffektundersøkelsen blant bedrifter som fikk støtte fra Innovasjon Norge i 2021. Kundeeffektundersøkelsene består av en Førundersøkelse og en Et-terundersøkelse. Førundersøkelsen gjennomføres like etter at støtten fra Innovasjon Norge er gitt, mens Etterundersøkelsen gjennomføres fire år senere. Denne undersøkelsen er dermed en Før-undersøkelse av de virksomhetene som fikk støtte fra Innovasjon Norge i 2021. Førundersøkelsen dekker kundenes forventninger til nytten/effektene av tjenesten, mens Etterundersøkelsen dekker hvilken nytte/effekt de selv mener de faktisk har oppnådd. Denne Førundersøkelsen omfatter store deler av Innovasjon Norges aktivitet, både finansielle tjenester, programmer og en rekke rådgiv-ningstjenester.

See all publications →