Dette er rapporteringen fra forstudien av prosesskvaliteten og kvaliteten på relasjonsarbeidet i fire utvalgte barnehager i bydelen Søndre Nordstrand. Oppdragsgiver er bydelsadministrasjonen. Kartleggingen er del av Oslo sør-satsingen, delprogram oppvekst og utdanning.

I tillegg til denne rapporten har prosjektet også bestått i en utgreiing av forholdet fra forskerperspektiv samt refleksjoner og samtaler med styrerne i de fire barnehagene.

Rapporten er skrevet med barnehageeieren og barnehageansatte for øyet, og skal utfylle det pågående utviklingsarbeidet. Vi gir oppspill til videre arbeid med kvalitet i barnehagene i bydelen. Vi gir også anslag til refleksjon gjennom egne bokser på slutten av hvert delkapittel i kapittel fire, og i kapittel fem.

Det er både uvant og krevende å bli observert gjennom en hel arbeidsdag. Likevel ble vi tatt godt imot og med stor interesse for vårt oppdrag. Vi takker styrerne, de pedagogiske lederne og de øvrige ansatte i avdelingene for det! Og barnene – tusen takk til alle de skjønne barnene!

Forstudien er et utenfra-blikk på hverdagen i barnehagene. Det betyr at vi har med oss andre perspektiver og et eget begrepsapparat. Vi håper det er til inspirasjon, og stimulerer til refleksjoner rundt egen praksis i barnehagen.

See all publications →